Chôm chôm Java


Chôm chôm Java được trồng nhiều ở cù lao Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Hơn 400ha đất trồng chôm chôm theo tiêu chuẩn Global Gap, cho sản lượng trên 1.000 tấn mỗi năm.

Bà con liên kết thành tổ hợp tác, được hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc theo đúng yêu cầu về đất, nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giúp nâng cao năng suất, chất lượng cho thị trường xuất khẩu, chủ yếu là Trung Quốc, châu Âu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến